Avond sociaal en veilig sportklimaat

Als bestuur van RETO willen we graag werken aan een sociaal en veilig sportklimaat binnen onze vereniging. Hiertoe hebben we twee vertrouwenscontactpersonen benoemd die ons gaan helpen dit handen en voeten te geven binnen onze vereniging. Marcel Pennings en Tonny van Vugt organiseren een avond op 19 maart 2019 om 20.00 uur in het RETO clubgebouw.
We willen leden en bijvoorbeeld ook ouders vragen deel te nemen aan deze avond en met Marcel en Tonny mee te denken waar de kwetsbaarheden voor grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging op de loer liggen. Het doel van de avond is kijken waar we risico's zien voor grensoverschrijdend gedrag en vooral ook wat we kunnen gaan organiseren om te voorkomen dat ze optreden.
Heb je belangstelling, meld je dan aan bij secretaris@reto-arnhem.nl.