Vertrouwens contactpersoon

RETO wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met de wielersport. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft echter uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grens overschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Dat is de reden waarom RETO het advies van NOC NSF heeft gevolgd en een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) hebben aangesteld. Dit kan wellicht negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze club te voorkomen.

Maar stel nu dat het toch fout gaat. Je hoeft de krant maar open te slaan en je leest de voorbeelden waarbij de grens is overschreden. Binnen RETO willen wij dit graag voor zijn.

Marcel Pennings is bereid om deze functie op te pakken en in te gaan vullen. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Marcel is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten en degene die preventief beleid opzet.

De Vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten en degene die preventief beleid opzet.

De Vertrouwenscontactpersoon fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Hij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

  Marcel Pennings is te bereiken op 06-81974403 of via marcel@marcelpennings.nl

  Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met het vertrouwenspunt sport
  https://www.nocnsf.nl/vertrouwenspunt

Vorig bericht Volgend bericht