Lidmaatschap

Lid worden ?

27, Aug

Lidmaatschap van WV RETO

RETO kent verschillende lidmaatschappen. Leden betalen € 55,- per jaar waarbij men automatisch lid is van KNWU of NTFU, leden met een zogenaamd dubbel lidmaatschap (zowel KNWU als NTFU) betalen € 90,- per jaar. Elk nieuw lid betaalt éénmalig € 5,-- inschrijfgeld extra. RE...

Lees verder...

Aanmelden

14, Nov

DOORLOPENDE MACHTIGING

Naam: RETO
Adres: Daam Fockemalaan 1
Postcode: 6815 DL
Woonplaats: Arnhem
Land: Nederland
Incassant ID: NL26ZZZ401190950000
Kenmerk machtiging: KNWU/NTFU nummer

Door inzending van dit formulier geeft u toestemming aan RETO een incasso-opdracht te sturen naar uw bank o...

Lees verder...

Opzeggen

21, Sep

Het opzeggen van een lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden per email via algemeen@reto-arnhem.nl.

Opzeggingen moeten vóór het einde van het lopende kalenderjaar zijn verwerkt; dit geldt tevens voor het stopzetten van NTFU- en KNWU lidmaatschappen. Opzeggingen moeten derhalve altijd vo...

Lees verder...