DOORLOPENDE MACHTIGING

Naam: RETO
Adres: Daam Fockemalaan 1
Postcode: 6815 DL
Woonplaats: Arnhem
Land: Nederland
Incassant ID: NL26ZZZ401190950000
Kenmerk machtiging: KNWU/NTFU nummer

Door inzending van dit formulier geeft u toestemming aan RETO een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van RETO. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Ik word lid bij de volgende discipline(s), meerdere opties zijn mogelijk, minimaal 1 vereist.

WV RETO kent verschillende lidmaatschappen. Leden betalen €55,- per jaar waarbij men automatisch lid is van KNWU of NTFU, leden met een zogenaamd dubbel lidmaatschap (zowel KNWU als NTFU) betalen €90,- per jaar.
Begunstigers betalen €25,- per jaar.

Elk nieuw lid betaalt éénmalig €5,- inschrijfgeld extra. Versturen van dit inschrijfformulier betekent, dat je akkoord gaat met de automatische afschrijving van de contributie van het opgegeven bank/gironummer.

Vul onderstaande velden alleen in als de tenaamstelling van de bank afwijkt van eerder ingevulde naam en adres

Ondanks de veiligheidsmaatregelen die WV RETO in acht neemt kan er altijd iets fout gaan.
Daarom willen wij je nu alvast vragen het telefoonnummer op te geven van de persoon die wij moeten waarschuwen in geval van nood.