Lid worden ?

Lid worden ?

19, Aug

Lidmaatschap van WV RETO

RETO kent verschillende lidmaatschappen. Leden betalen € 55,- per jaar waarbij men automatisch lid is van KNWU of NTFU, leden met een zogenaamd dubbel lidmaatschap (zowel KNWU als NTFU) betalen € 90,- per jaar. Elk nieuw lid betaalt éénmalig € 5,-- inschrijfgeld extra. RETO int de contributie jaarlijks via automatische incasso.

Naast het lidmaatschap van KNWU, NTFU of beide ontvangen leden van RETO altijd de WV RETO nieuwsbrief en verschillende fietswinkels geven een aardige korting op materialen. Clubkleding is tegen een gereduceerde prijs beschikbaar.

Enthousiast geworden om in clubverband bij RETO te gaan fietsen? Aanmelden doe je door je in te schrijven met het volgende webformulier.

Uitgifte NTFU-ledenpassen
Aan nieuwe leden wordt de NTFU Ledenpas meegestuurd met de welkom brief door de secretaris van de WV RETO.  Alle overige leden kunnen de NTFU Ledenpas ophalen tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) eind februari van ieder jaar. Zie de digitale nieuwsbrief en de website voor de precieze datum, tijd en locatie. 

Aansluitend kunnen de NTFU Ledenpassen tot 1 mei iedere zondagmorgen voor of na de clubritten opgehaald worden in het clubgebouw. De uitgave wordt dan verzorgd door de kantine commissie.  Niet opgehaalde NTFU ledenpassen kunnen vanaf 1 mei tegen betaling van € 2,50 worden toegestuurd. Leden maken in dat geval eerst € 2,50 over op rekening van RETO ING 30.12.877 ovv NTFU Pasje en sturen een mail naar  secretaris@reto-arnhem.nl . Na ontvangst wordt het pasje toegestuurd. 

Het bestuur van WV RETO heeft tot deze maatregel besloten omdat ieder jaar blijkt dat een honderdtal leden haar pasje niet ophaalt. Het bedrag van €2,50 is ter dekking van de verzend- en administratiekosten. Verder komen er veel vragen binnen over de notatie van de geboortedatum op de NTFU ledenpassen. De NTFU hanteert de Amerikaanse datumnotatie, waarbij eerst de maand, dan de dag en dan het geboortejaar wordt vermeld.  Het bestuur zet zich er voor in dat in de toekomst de ledenpassen ook door de NTFU rechtstreeks naar het huisadres van de leden wordt verstuurd.

Uitgifte KNWU-ledenpassen
De KNWU ledenpassen worden door de KNWU rechtstreeks naar het huisadres van de leden verstuurd.

Vorige bericht