Herfstbostoertocht (NTFU)

20e RETO Herfstbostoertocht
Op zaterdag 28 oktober organiseert Wielervereniging RETO te Arnhem de 3-sterren NTFU- klassieker ‘RETO Herfstbostoertocht’.

Deze mountainbiketocht met de mogelijkheid van 3 afstanden van 30, 45 of 60 kilometer laat je de mooiste beboste gebieden in het heuvelachtige terrein in de nabije omgeving van Arnhem Noord zien, waarbij pittige klimmetjes en technische stukken afgewisseld worden met single-tracks en gedeelten waar je even op adem kunt komen. Bij de pauzeplaatsen wordt er ook aan de inwendige mens gedacht en kan men zich tegoed doen aan onder andere soep en krentenbrood. Het parcours wordt regelmatig aangepast in samenspraak met gemeente en natuurorganisaties om kwetsbare stukjes natuurgebied zo veel mogelijk te ontzien. Betrokken partijen zijn Geldersch Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de gemeente Arnhem.

In 2015 is de RETO Herfstbostoertocht bezocht door een kwaliteitsadviseur van de NTFU. Naar aanleiding van de bevindingen van de kwaliteitsadviseur is de RETO Herfstbostoertocht gekwalificeerd als “NTFU-klassieker”. Hiermee heeft de Herfstbostoertocht de bijzondere status als 3-sterren tocht verkregen.

De start is tussen 9.00 en 10.15 uur (de 60 km van 9.00 tot 10.00 uur) vanaf het clubgebouw van RETO aan de Daam Fockemalaan 1, 6815 DL te Arnhem, vlakbij ziekenhuis Rijnstate.
Bij het ziekenhuis Rijnstate kan (gratis!) worden geparkeerd. De tocht kent de mogelijkheid van “scan & go” (zie ook www.ntfu.nl).
De deelnamekosten zijn € 6,- (voor NTFU-leden op vertoon van het pasje € 4,-).
Na afloop is er de mogelijkheid om je fiets af te spuiten bij het clubhuis.
Ook is er voor calamiteiten EHBO aanwezig, zowel in het clubhuis, als op de pauzeplaatsen.

Parcours en effect op de natuur
Wielervereniging RETO is gezegend met een prachtige “achtertuin” om het mountainbiken te kunnen uitoefenen. De uitgestrekte bossen en heidevelden met hun vele onverharde paden en hoogteverschillen vormen een geweldig decor om fantastische MTB-tochten te kunnen maken. De vereniging realiseert zich als geen ander dat we zuinig moeten zijn op al dat moois. Ook de overheid is zich ervan bewust dat we zuinig moeten zijn op onze schaarse natuurterreinen in Nederland. Daarom heeft zij een groot aantal natuurgebieden bij de Europese Commissie aangemeld als “Natura 2000” gebied. Dit zijn gebieden die vanwege hun bijzondere natuurwaarden een bijzondere beschermingsstatus krijgen. Onder andere de totale Veluwe heeft deze status gekregen. Activiteiten binnen deze gebieden die tot verstoring van natuurwaarden kunnen leiden zijn vergunning plichtig. Tot 2008 kon RETO met uitsluitend toestemming van de terreineigenaren haar tocht organiseren. Met de komst van de Natura 2000 status ging dat dus veranderen. WV RETO heeft daarom niet afgewacht en zelf het initiatief genomen om de effecten van onze bostoertocht in kaart te brengen.

Onderzoek door bureau Loo Plan uit De Steeg wees uit dat wanneer de Herfstbostoertocht gehouden wordt, de natuur in rust is en er van verstoring geen sprake is. Op die gronden is de vergunning dan ook verleend door de Provincie Gelderland, het bevoegd gezag wanneer het gaat om Natura 2000 gebieden.

Voor meer informatie kunt u mailen met algemeen@reto-arnhem.nl.