Regels

Regels

21, Jun

Regels voor het dragen van clubkleding van WV RETO

Alle leden
In artikel 43 van het Huishoudelijk Reglement is bepaald dat het dragen van clubkleding verplicht is bij alle clubactiviteiten. 

Clubactiviteiten zijn:

  • Alle club- en/of trainingsritten op de zondagmorgen, de dinsdagavond en de donderdagavond;
  • De dinsdagavondcompetitie en trainingen op Papendal;
  • Door Reto georganiseerde NTFU tochten (zoals de Bostoertocht, de Bevrijdingstocht en de Airborne Fiets Toertocht);
  • Door Reto georganiseerde KNWU wedstrijden (zoals de Ronde van Elden);
  • Door Reto georganiseerde binnenlandse en buitenlandse meerdaagse fietstochten (zover dat door de omstandigheden redelijkerwijze mogelijk is).

Deze clubactiviteiten vinden, behouden de meerdaagse fietsreizen, plaats in de directe omgeving van Arnhem. Daarbij is de uitstraling voor onze sponsors het meest effectief.

Licentiehouders
Licentiehouders zijn verder verplicht de door Reto bij de KNWU aangemelde actuele clubkleding te dragen bij alle KNWU wedstrijden overeenkomstig de KNWU reglementen.  Licentiehouders kunnen bij het bestuur ontheffing vragen van deze verplichting zover de KNWU reglementen dat toestaan . De ontheffing heeft betrekking op het dragen van sponsor kleding van derden. Voor meer informatie: wielrennen@reto-arnhem.nl. Het bestuur verleent alleen dan dispensatie aan een individueel lid als er sprake is van een aantoonbaar aanmerkelijk sportief en of financieel belang om zijn of haar wedstrijdsport te kunnen beoefenen.

Oude kleding
De leden wordt dringend verzocht de oude kleding uitsluitend op te dragen tijdens privé trainingen en -ritten, bij zeer slechte weersomstandigheden en in de winter bij het MTB’en in het bos.  Na een overgangsperiode wordt het hoog tijd dat WV RETO bij haar clubactiviteiten weer een uniforme uitstraling heeft.

Belang
Bij het maken van de afspraken met onze clubsponsors is uitgegaan van ons Huishoudelijk Reglement. De sponsors betalen voor de reclame-uitingen op de kleding. De tegenprestatie van de WV Reto is het dragen van de kleding volgens de hierboven aangegeven regels.  Als de leden van Reto zich niet aan de afspraken houden, kan dat consequenties hebben  voor de financiële bijdragen door de sponsors waardoor een gat in de begroting ontstaat.  Om de vereniging financieel gezond te houden zal in dat geval de begroting moeten worden aangepast door het schrappen van activiteiten en of de verhoging van de contributie.

 

Volgende bericht