Bestuur

 

Bestuurslid Taken en aandachtsgebieden

Peter Bosselaar Voorzitter 
 

Dagelijks bestuur
Externe relaties
PR en communicatie
Vereniging Managements Overleg (VMO)
Thialf-Cranevelt-overleg
 

Correspondentievoorzitter@reto-arnhem.nl


Thijs Hellegers
Secretaris

Administratie en verslaglegging algemeen
Verzekeringen
Statuten, KvK

Correspondentie:  secretaris@reto-arnhem.nl


Martin Breukers Penningmeester 

Financieel beleid, administratie en beheer


René Nijkamp
Bestuurslid Toerfietsen/NTFU

Coördinator toerfietsen
Contactpersoon NTFU
Sponsoring en fondsenwerving

 Correspondentietoerfietsen@reto-arnhem.nl


Vincent Verkerk Bestuurslid Wielrennen/KNWU

Coördinator wielrennen
Contactpersoon KNWU
Contactpersoon regiocompetities
Contactpersoon Ronde van Elden

Correspondentiewielrennen@reto-arnhem.nl
Activiteiten en commissies, klik op onderstaande afbeelding :