Locatie papendal

Waar is het Papendal wielerparcours te vinden? 

Naast het clubhuis is er een tweede locatie die erg belangrijk is voor WV RETO, namelijk Papendal. Hier worden op dinsdag avond trainingswedstrijden gereden op een afgesloten parcours. 

Bezoekadres: 

Terrein Papendal
Papendallaan 1
6816 Arnhem

Bekijk locatie op Google-Maps

 

Google Maps 

De rode marker geeft de start/inschrijflocatie aan van het afgesloten parkoer.