Opzeggen?

Het opzeggen van een lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden per email via algemeen@reto-arnhem.nl.

Opzeggingen moeten vóór het einde van het lopende kalenderjaar zijn verwerkt; dit geldt tevens voor het stopzetten van NTFU- en KNWU lidmaatschappen. Opzeggingen moeten derhalve altijd voor 15 december van een kalenderjaar ontvangen zijn door WV RETO. Indien later wordt opgezegd, is men in het nieuwe jaar nog contributieplichtig