Opzeggen

Opzeggen

21, Sep

Het opzeggen van een lidmaatschap kun je zelf aangeven via ons ledenportaal (https://reto.banster.nl/, lidgegevens, tabblad 'Opzeggen') of, indien dat niet lukt, per email via ledenadministratie@reto-arnhem.nl

Opzeggingen moeten vóór het einde van het lopende kalenderjaar zijn verwerkt; dit geldt tevens voor het stopzetten van NTFU- en KNWU lidmaatschappen. Opzeggingen moeten derhalve altijd voor 15 december van een kalenderjaar ontvangen zijn door WV RETO. Indien later wordt opgezegd, is men in het nieuwe jaar nog contributie plichtig.

 

Volgende bericht